Geen producten op je lijstje.

Selecteer een pagina

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

0.0017.50 Excl. BTW

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Wissen
SKU: Niet beschikbaar Categorieën: , Tags: ,

Beschrijving

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn vormen van geweld door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer. De gevolgen van hiervan zijn groot, zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Het is daarom voor professionals heel belangrijk de signalen hiervan te herkennen en te weten wat zij moeten doen als zij in hun werk te maken krijgen met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zij moeten in staat (gesteld) zijn een goede afweging te maken over het al dan niet zelf hulp organiseren of melden.

Waarom een meldcode en wat houdt de meldcode in?
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals om goed te reageren bij signalen. Professionals die werken met een meldcode grijpen drie keer zo vaak in als collega’s die zo’n code niet gebruiken. Het maakt voor slachtoffers dus veel uit of er een meldcode gehanteerd wordt.

Met ingang van 2019 is de meldcode, die sinds 1 juli 2013 gebruikt wordt bij vermoedens van geweld in huiselijke kring, verbeterd. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 worden aangepast en er is een afwegingskader toegevoegd.

Voor wie?
De meldcode geldt voor: beroepskrachten in de gehandicaptenzorg, gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Deze e-learning wordt ingegaan op:

 • In welke situaties je de meldcode moet inzetten.
 • Waarom veilig opgroeien en veilig samenleven belangrijk is.
 • Wat kindermishandeling en huiselijk geweld is.
 • Hoe vaak het voorkomt.
 • Wat de gevolgen zijn van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Wat risicofactoren zijn en waarom het belangrijk is er vroeg bij te zijn.
 • Wat signalen zijn van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Wat de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inhoudt.
 • Welke stappen je moet doorlopen bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Introductie
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Risico- en beschermende factoren kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld
 • De meldcode
 • Afsluiting

Doelgroep: beroepskrachten in de gehandicaptenzorg, gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie die te maken hebben met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Gemiddelde duur cursus: 1 uur

Score: minimaal …..

Herkansingen:

Aantal hoofdstukken: 6

Cursusvorm: Online instructiemodule met toetsvragen

Geschikt voor: PC/laptop/tablet/smartphone

Type: HTML in LTI, Flash in Scorm

Inhoud en didactiek door: Siza

Vormgeving door: Siza

€ 17,50 per persoon (excl. BTW)

De e-learning blijft een jaar beschikbaar.

Hoe kun je de e-learning afspelen?

1. Eigen leeromgeving

Heeft u een eigen leeromgeving? Dan kunt u het materiaal in LTI of Scorm afnemen. Hiermee kunt u de e-learning rechtstreeks in uw eigen vertrouwde portaal plaatsen, wel zo prettig voor u en uw medewerkers.

2. Leeromgeving Magenta

Als u gebruik maakt van de leeromgeving van Magenta, dan is het afspelen helemaal makkelijk! Wij zorgen dat het materiaal beschikbaar wordt gesteld in uw e-learning applicatie.

3. Geen leeromgeving?

Dat is geen probleem! Door middel van persoonlijke accounts of vouchers kunnen de deelnemers snel aan de slag. Wij denken graag met u mee over de meest geschikte toepassing.

Gerelateerde e-learnings

Extra informatie

Ik wil graag een:

vrijblijvende offerte ontvangen, demo bekijken, bestelling plaatsen

Niveo © 2018