Geen producten op je lijstje.

Selecteer een pagina

Interculturalisatie voor de ouderenzorg

0.00 Excl. BTW

Effectief inspelen op de gehandicaptenzorg in de multiculturele samenleving.

 

Wissen
SKU: Niet beschikbaar Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Interculturalisatie voor de ouderenzorg

De brancheorganisaties VGN en ActiZ voeren samen het programma Een Intercultureel Fundament uit. Daarmee ondersteunen ze zorginstellingen om effectiever in te spelen op zorg in de multiculturele samenleving.

Het programma omvat tien deelprojecten. Eén ervan is de ontwikkeling van twee online basiscursussen t.w. Intercultureel werken in de VVT en Intercultureel werken in de gehandicaptenzorg. De cursussen bestaan uit elf e-learning modules en zijn gebaseerd op de eerder vastgestelde extra competenties geformuleerd in het project ‘Interculturele competenties uitgelicht’. NIVEO BV heeft dit project uitgevoerd en de modules ontwikkeld, samen met Mikado, kenniscentrum interculturele zorg.

Leerdoelen
Doel van deze e-learning cursussen is om basiscompetenties bij te brengen voor uitvoerend personeel (t/m niveau 4) in de langdurige zorg, dus voornamelijk voor helpenden, verzorgenden, verplegenden en begeleiders. Die basiscompetenties bestaan uit kennis, vaardigheden en een cultuursensitieve houding. Ze zijn vertaald in tien thematische modules, met ieder eigen leerdoelen.

Managers, teamcoördinatoren en andere leidinggevenden kunnen deze tien modules naar eigen inzicht doornemen. Daarnaast is er voor hen een elfde aparte module ontwikkeld over management van diversiteit.

 • Cultuur sensitieve beroepshouding
  De medewerker kan reflecteren op de eigen waarden en normen en is zich er van bewust dat deze cultuurbepaald zijn. Kan zich op een onbevooroordeelde wijze verplaatsen in de waarden en normen van de cliënt en het cliëntsysteem.
 • Kennis van culturen
  De medewerker heeft basiskennis van de eigen cultuur en van andere culturen, kan deze kennis benutten om zich te verdiepen in de achtergronden van de individuele cliënt en waakt daarbij voor stereotypering.
 • Interculturele communicatie
  De medewerker weet dat de communicatie cultuurbepaald is, en is in staat om de boodschap achter de communicatie helder te krijgen. Kan omgaan met taalbarrières.
 • Opbouwen interculturele vertrouwensband
  De medewerker is zich bewust van mogelijke verschillen tussen de medewerker, de cliënt en diens familie in de opvattingen en verwachtingen over de te leveren zorg. Kan hiermee omgaan en kan op basis hiervan een vertrouwensrelatie opbouwen met de cliënt en met zijn familie.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Diversiteit: de basis
 • Stereotypen en vooroordelen
 • Identiteit GZ
 • Normen en waarden
 • Rituelen en gewoonten
 • Hoe maak jij contact?
 • Lichaamstaal
 • Gespreksvoering
 • Taal en tolken
 • Zorg uit handen?
 • Management van diversiteit

Doelgroep: de training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met zorg in de multiculturele samenleving

Gemiddelde duur cursus: 4 uur

Aantal hoofdstukken: 12

Cursusvorm: Online instructiemodule

Geschikt voor: PC/laptop/tablet/smartphone

Type: HTML in LTI, Flash in Scorm

Inhoud en didactiek door: VGN en ActiZ

€ 0,00 per persoon (excl. BTW)

De e-learning blijft een jaar beschikbaar.

Hoe kun je de e-learning afspelen?

1. Eigen leeromgeving

Heeft u een eigen leeromgeving? Dan kunt u het materiaal in LTI of Scorm afnemen. Hiermee kunt u de e-learning rechtstreeks in uw eigen vertrouwde portaal plaatsen, wel zo prettig voor u en uw medewerkers.

2. Leeromgeving Magenta

Als u gebruik maakt van de leeromgeving van Magenta, dan is het afspelen helemaal makkelijk! Wij zorgen dat het materiaal beschikbaar wordt gesteld in uw e-learning applicatie.

3. Geen leeromgeving?

Dat is geen probleem! Door middel van persoonlijke accounts of vouchers kunnen de deelnemers snel aan de slag. Wij denken graag met u mee over de meest geschikte toepassing.

Gerelateerde e-learnings

Extra informatie

Ik wil graag een:

vrijblijvende offerte ontvangen, demo bekijken, bestelling plaatsen

Niveo © 2018