Geen producten op je lijstje.

Selecteer een pagina

Informatieveiligheid & privacy in de zorg

0.0012.00 Excl. BTW

Een e-learningcursus informatieveiligheid & privacy in de zorg.

Wissen
SKU: Niet beschikbaar Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Informatieveiligheid & privacy in de zorg

Veilig omgaan met vertrouwelijke informatie

 • Medewerkers in de zorg leren veilig omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Met drie versies geschikt voor alle medewerkers
 • Ontwikkeld in samenwerking met ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg

Vertrouwelijke informatie
Bij vertrouwelijke informatie gaat het om persoonlijke, vaak medische, gegevens van patiënten en cliënten. Maar ook om persoonlijke gegevens van medewerkers en vrijwilligers én om bedrijfsgevoelige gegevens. Medewerkers zien niet altijd de risico’s die verbonden zijn aan het werken met deze informatie. In deze e-learning komen herkenbare praktijksituaties langs met de dilemma’s die daarbij horen. Ook privacyzaken, zoals het recht op inzage, komen aan de orde. Na het doorlopen van de e-learning zijn medewerkers zich hier meer van bewust en signaleren zij situaties waar ze aan de bel moeten trekken.

Noodzaak van gegevensbescherming
Onvoldoende beveiliging van gegevens kan (onder andere) leiden tot:

 • Uitval van informatiesystemen;
 • Onjuiste gegevens, met alle gevolgen van dien voor de zorg;
 • Problemen in gegevensuitwisseling met ketenpartners;
 • Verminderd vertrouwen bij cliënten, financiers en andere betrokkenen;
 • Verlies van tijd en geld door het moeten oplossen van incidenten;
 • Reputatieschade;
 • Datalekken, mogelijk leidend tot boetes en claims.

Ook wet- en regelgeving schrijft voor dat organisaties persoonsgegevens moeten beschermen. Deels gebeurt dat met technische maatregelen, maar deze werken onvoldoende als mensen zich niet bewust zijn van de risico’s. Daarom staat opleiding en training van medewerkers ook expliciet vermeld. Het betreft onder andere deze wet- en regelgeving:

 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Norm voor informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510)
 • IGJ Toetsingskader ‘Inzet van e-health door zorgaanbieders’

Veilig omgaan met vertrouwelijke informatie
Veilig omgaan met vertrouwelijke informatie is van belang voor álle medewerkers die werken in de zorg, óók voor medewerkers die geen toegang hebben tot digi¬tale zorginformatie van cliënten.

Waarom deze e-learningcursus?

 • Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens worden beschermd.
 • Medewerkers en vrijwilligers die zich hiervan bewust zijn, dragen bij aan een cultuur waarin weldoordachte omgang met vertrouwelijke informatie centraal staat.

Cursusversies per doelgroep
De cursus bestaat uit drie versies en is naar eigen inzicht in te zetten voor verschillende doelgroepen binnen de organisatie.

 • De versie Algemeen gaat over persoonsgegevens buiten het Elektronisch CliëntenDossier (ECD) en is in te zetten voor medewerkers van technische en facilitaire diensten.
 • De versie Zorgplus is geschikt voor alle medewerkers die in aanraking komen met cliëntinformatie, zowel administratief als zorginhoudelijk.
 • Versie Zorg is een vereenvoudigde versie van Zorgplus. Deze is geschikt voor de deskundigheidsniveaus 2 en 3 en voor vrijwilligers.

Certificaat en PE-punt
Elke medewerker die de e-learningcursus succesvol afsluit, ontvangt een certificaat. Voor medewerkers die staan ingeschreven in één van de drie Kwaliteitsregisters van de V&VN levert de versie Zorgplus een PE-punt op.

De cursus kan worden gebruikt in combinatie met andere hulpmiddelen die zijn gericht op bewustwording informatieveiligheid & AVG; meer daarover in de folder Veilig omgaan met vertrouwelijke informatie.

Onderwerpen van de volledige cursus:

 • Persoonsgegevens en recht op privacy
 • Vertrouwelijke informatie
 • Juistheid en volledigheid van informatie
 • Veilig omgaan met wachtwoorden
 • Veilige e-mail herkennen en veilig e-mailen
 • Social media en je werk
 • Meldt incidenten! dus ook datalekken
 • Veilig omgaan met IT-middelen
 • Verzoek om zorginformatie
 • Gegevensuitwisseling in het sociaal domein

Doelgroep: alle medewerkers in de zorg

Gemiddelde duur cursus: 30 tot 60 minuten

Cursusvorm: Online instructiemodule met toetsvragen

Geschikt voor: PC/laptop/tablet/smartphone

Type: HTML in LTI Flash in Scorm

Inhoud en didactiek door: PrivacyLab

Illustraties door: Buro Kordaat

Voor deze e-learning hanteren we staffelprijzen. Deze variëren van € 12,- per persoon tot € 5,- per persoon bij een minimale afname van 3.000 stuks (excl. BTW).

Hoe kun je de e-learning afspelen?

1. Eigen leeromgeving

Heeft u een eigen leeromgeving? Dan kunt u het materiaal in LTI of Scorm afnemen. Hiermee kunt u de e-learning rechtstreeks in uw eigen vertrouwde portaal plaatsen, wel zo prettig voor u en uw medewerkers.

2. Leeromgeving Magenta

Als u gebruik maakt van de leeromgeving van Magenta, dan is het afspelen helemaal makkelijk! Wij zorgen dat het materiaal beschikbaar wordt gesteld in uw e-learning applicatie.

3. Geen leeromgeving?

Dat is geen probleem! Door middel van persoonlijke accounts of vouchers kunnen de deelnemers snel aan de slag. Wij denken graag met u mee over de meest geschikte toepassing.

Gerelateerde e-learnings

Extra informatie

Ik wil graag een:

vrijblijvende offerte ontvangen, demo bekijken, bestelling plaatsen

Niveo © 2018