Projectomschrijving

Deze e-learning is ontwikkeld door SizaCollege, onderdeel van Siza en kennispartner van Niveo. Siza ondersteunt mensen met belemmeringen die het moeilijk of zelfs onmogelijk maken om mee te kunnen doen aan het gewone leven van alledag.

Deze e-learning is een onderdeel van blended learning. Door het combineren van theorie via e-learning, toetsing in het skills lab en toetsing in de praktijk, beschikt de deelnemer na het volgen van deze module over de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten voor het uitvoeren van deze voorbehouden risicovolle en verpleegtechnische handeling. Deze module en de wijze van scholing zijn erkend door de Stichting Opleiding Erkenningen Care (SOEC) van de VGN.

De training is bedoeld voor assistent-begeleiders en begeleiders in het primaire proces die minimaal een Mbo-opleiding op niveau 3 of 4 hebben afgerond en die de VRV-handelingen rondom verwisselen suprapubisch katheter uit moeten voeren.

De e-learning module neemt gemiddeld 1 tot 2 uur in beslag.

Wilt u een kijkje nemen?

Internet:  ga naar https://login.niveo.nl/
Gebruikersnaam:  demovrv
Wachtwoord:  VRV2015

 

 

 

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe wordt een suprapubisch katheter geplaatst?
 • Wanneer krijgt iemand een suprapubisch katheter?
 • Verzorging suprapubisch katheter
 • Voordelen suprapubisch katheter
 • Observatiepunten
 • Vervangen suprapubisch katheter

 

Competenties

De deelnemer beschikt over de volgende competenties uit het ABC-profiel van de VGN:

Gestructureerd, methodisch en kostenbewust werken

 • De beroepskracht is in staat methodisch te werken, waardoor de werkwijze betrouwbaar is en het begeleidingsplan goed onderbouwd en consistent is.

Omgaan met grenzen

 • De beroepskracht is in staat zijn of haar grenzen te bepalen voor zichzelf. Maar ook in de omgang met de cliënt en daarnaar te handelen, zodat deze met plezier werkt en de cliënt weet waar hij aan toe is.
 • De beroepskracht is in staat om in de omgang met de zorgvrager specifieke wet- en regelgeving in het dagelijks werk (BOPZ, BIG, ARBO, WGBO, WBP, klachtenrecht, medezeggenschap, bewindsvoering) toe te passen. Hierdoor worden er geen onrechtmatige handelingen verricht.

Ondersteunen van de cliënt

 • De beroepskracht is in staat verpleegtechnische handelingen nauwgezet en secuur uit te voeren. Daardoor wordt de kans op letsel bij cliënten zoveel mogelijk beperkt.
 • De begeleider begeleidt en verpleegt de cliënt nauwgezet en secuur met betrekking tot de meervoudige beperking, zodat de doelen van de cliënt worden gerealiseerd en waarbij de kans op letsel bij cliënten zo veel mogelijk wordt beperkt.

 

Resultaten

Na bestudering van de theoretische cursus kun je:

 • Een katheter met ballonfixatie verwisselen.
 • De oude ballonkatheter verwijderen en een nieuwe ballonkatheter plaatsen.
 • Een ballonkatheter die heeft losgelaten uit de stoma en teruggeplaatst mag worden opnieuw inbrengen.

 

Specificaties

 • Elk thema bestaat uit 3 onderdelen; inleiding, theorie en toets
 • Ieder thema is voorzien van uitgebreide instructievideo’s
 • Alle toetsen zijn at random opgesteld
 • Duur 1 tot 2 uur
 • Interactiviteit ***
 • Expertisepartners: Siza College

 

Webshop