a.molenaar

/Angélica Molenaar

About Angélica Molenaar

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Angélica Molenaar has created 8 blog entries.

Behoefte aan scholing door omslag – VGN

De zorgsector is continu in beweging. Dit zorgt ervoor dat het takenpakket van het zorgpersoneel telkens verandert. Het belang van goede opleidingen, maar ook bij- en nascholingen van bestaand personeel, is daardoor groot. “De behoefte aan scholing in de zorg is groot”, zegt Aart Bertijn van VGN. “En door de enorme veranderingen in het zorgstelsel van het afgelopen jaar neemt deze vraag alleen maar toe.”

Utrecht -Aart Bertijn van VGN editie : AL foto Wouter Borre WBE20150715Aart Bertijn is senior beleidsmedewerker bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Dit is de branchevereniging voor professionele zorgaanbieders voor mensen met een beperking. “Wij behartigen de belangen voor de totale branche”, zegt Bertijn. “De aandachtsgebieden zijn breed: arbeidsmarkt; sociale zekerheid; arbeidsomstandigheden; scholing van medewerkers. Zeker op het gebied van onderwijs is er de laatste jaren veel veranderd en ontwikkeld.”

VGN maakt zich sterk om het onderwijs te stimuleren. Zo zorgden zij voor de ontwikkeling van een opleiding associate degree. Deze tweejarige opleiding zit qua niveau tussen mbo en hbo in. “Hieraan was veel behoefte in de zorg. Wij oefenen onze invloed hiervoor uit op bijvoorbeeld de mbo- of hbo-raad, maar zoeken tegelijkertijd de samenwerking op met roc’s en hbo’s. Onze leden moeten met de beroepsopleidingen uit de voeten kunnen. Ook hebben we de competentiebox voor gehandicaptenzorg ontwikkeld. Dit is een omschrijving van wat aankomende beroepsbeoefenaars moeten kennen en kunnen. Per doelgroep en opleiding is er een ander profiel.”

Toename scholingsvraag

Het stimuleren van onderwijs is volgens Bertijn noodzakelijk. “De stelselwijzigingen in de zorg hebben veel gevolgen voor het vakgebied. Er komen bijvoorbeeld andere competenties naar voren. Het aansturen van mantelzorgers en de omgeving wordt onderdeel van het pakket en personeel moet makkelijker kunnen switchen […]

By | november 9th, 2016|Vanzelfsprekend|0 reacties

Online platform – AZMM Gent

Het AZMM in het Belgische Gent is sinds begin 2015 gevestigd in een gloednieuw ziekenhuis. Dat was voor het personeel een hele verandering. Daarnaast wordt binnen het AZMM hard gewerkt aan het doorvoeren van een online platform waarmee de vakbekwaamheid van al het personeel geregistreerd, gemonitord en geborgd kan worden. E-learning wordt daarbij als nieuwe leervorm ingezet. “De eerste E-learning die we aanboden was een opleiding voor 2000 collega’s om wegwijs te worden in het nieuwe ziekenhuis”, vertelt Kristof Cooremans. Als stafmedewerker op het verpleegkundig paramedisch departement is hij onder andere verantwoordelijk voor opleidingsbeheer, ICT, dossiervorming en administratie. “Waar we uiteindelijk naartoe willen is een cultuuromslag qua opleiden binnen het ziekenhuis. Niet bijscholen vanwege het verplichte karakter, maar omwille van persoonlijk engagement.”

Breuk met het verleden

dsc_0366_bewerktDe overstap naar E-learning is volgens Cooremans een noodzakelijke breuk met het verleden: “Je moet meegaan met de evolutie, werken met computers is tegenwoordig toch routine. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om medewerkers van de werkvloer weg te halen voor het klassikaal volgen van een opleiding. Vaak komt dit vanwege hoge werkdruk of onvoorziene omstandigheden. E-learningmodules kunnen op ieder moment, bijvoorbeeld tijdens de overlapping van twee diensten, doorlopen worden. Artsen hebben vaak tijdens hun werk geen tijd, maar willen thuis best een studie volgen.” Inmiddels zijn de eerste modules online gezet en positief ontvangen. “Zeker omdat iedereen zelf kan bepalen wanneer en hoelang ze hieraan werken.”

“Het AZMM wil in de toekomst meer maatwerk leveren qua opleidingen”, legt Kristof Cooremans uit. “Er worden steeds meer eisen gesteld aan ziekenhuispersoneel, ook door de overheid. Het minimaal aantal opleidingen en het niveau hiervan is afhankelijk van locatie en functie. Hierin worden we steeds specifieker: iedere […]

By | november 9th, 2016|Vanzelfsprekend|0 reacties

Samen in blended learning – G4S

G4S is een wereldwijde speler op het gebied van beveiligingsoplossingen. Zij verzorgen onder andere trainingen en opleidingen voor uiteenlopende sectoren, zoals bedrijfshulpverlening (BHV), brandweertrainingen of crisismanagement & agressietrainingen. Steeds vaker worden deze praktijkopleidingen aangeboden in combinatie met E-learning, ook wel blended learning genoemd. “Je moet ervoor zorgen dat je productaanbod goed aansluit op de wensen van de veranderende markt”, zegt Andy Janssen, sales manager bij G4S Safety Solutions. “Blended learning biedt bedrijven, organisaties en cursisten vele voordelen. Samen met partners als Magenta en Niveo proberen we deze leervorm zo goed mogelijk aan te bieden.”

Barendrecht -Andy Janssen van G4S ( met Matthis van Hunnik) editie : AL foto Wouter Borre WBE20150715

Bij G4S volgden inmiddels al bijna 15.000 cursisten een cursus waarbij blended learning werd toegepast. Volgens Janssen zullen de aangeboden opleidingen nooit helemaal uit E-learning gaan bestaan. “Het blijft altijd een combinatie van digitaal leren en praktijklessen. Digitaal is van alles mogelijk, kijk maar naar virtual reality-brillen. Hiermee kun je prachtige virtuele trainingen geven, maar bij een agressietraining bijvoorbeeld zullen altijd praktijklessen horen. Om te leren hoe je iemand in bedwang houdt zal je toch met echte mensen moeten oefenen.”

Goed inzetten

Het combineren van E-learning met de praktijk biedt veel voordelen, weet ook Matthis van Hunnik. Hij is consultant van Niveo en het aanspreekpunt voor het E-learning platform dat G4S gebruikt. “Als E-learning goed wordt ingezet is het een heel krachtige tool”, zegt Matthis. “Het zorgt ervoor dat mensen continu kunnen blijven leren, in hun eigen tijd en in hun eigen tempo.” Andy Janssen haakt hierop in: “In plaats van één keer per jaar een cursus krijgen cursisten het hele jaar door kleine beetjes van de lesstof. Hierdoor […]

By | november 9th, 2016|Vanzelfsprekend|0 reacties

De boer op met E-learning – Siza

Sinds de opkomst van e-learning worden lesmodules voor bij- en nascholing in de zorg steeds vaker door zorgaanbieders zelf gemaakt. Ook bij Siza in Arnhem ontwikkelen ze hun eigen lesmateriaal. “Het zelf ontwikkelen van digitale lessen biedt vele voordelen”, vertelt Luc Kerklaan, opleidingsfunctionaris bij Siza. “Zo is het vaak goedkoper dan inkopen en bovendien beter toegespitst op onze eigen praktijk.” Via de E-learnshop van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) worden de lesmodules vervolgens aangeboden aan andere partijen. Op deze webshop kunnen organisaties E-learnings over de gehandicaptenzorg aanbieden en afnemen. “Platforms als de E-learnshop maken het delen van content steeds makkelijker”, legt collega Suzanne Kramer uit. “Het aanbod wordt dan ook steeds beter. Ik hoop dat we ooit één platform hebben waarop alle zorgaanbieders en werknemers hun lesstof en kennis met elkaar delen.”

Zelf e-learnings maken

siza-3Luc Kerklaan en Suzanne Kramer werken op de interne opleidingsafdeling van Siza in Arnhem. Siza begeleidt en ondersteunt mensen met een beperking en heeft ruim 2.500 medewerkers, verdeeld over Gelderland en Midden-Brabant. Sinds zes jaar bieden zij lesmateriaal voor voorbehouden en risicovolle handelingen online aan. “Toen we begonnen met het digitaliseren van ons lesmateriaal zagen we al snel in dat er veel meer mogelijk is dan het één op één overzetten van papieren readers”, vertelt Luc enthousiast. “Om onze lessen interactiever te maken begonnen we met het zelf maken van instructievideo’s en afbeeldingen van praktijksituaties die we naast de theorie gebruiken in onze lesmodules. Ook het overige lesmateriaal wordt door ons kleine team ontwikkeld.”

Het materiaal voor E-learning moet natuurlijk wel aan de juiste kwaliteitseisen voldoen en wordt hier zowel in- als extern op beoordeeld. “Verpleegkundigen kijken mee of alle handelingen kloppen volgens de […]

By | november 9th, 2016|Vanzelfsprekend|0 reacties

Trends in de zorg – ’s Heeren Loo

’s Heeren Loo is een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Zij hebben door heel Nederland zo’n 13.000 medewerkers en bijna evenveel cliënten. In het hoofdgebouw van ’s Heeren Loo in Amersfoort is ook Puur gevestigd. In dit restaurant werken cliënten. Marcel Merjenboer, directeur opleiden, leren en ontwikkelen en Gert Vermeer, beleidsmedewerker op de afdeling opleidingen schuiven hier graag aan voor de lunch. “De zorg is erg dynamisch op het moment”, zegt Marcel. “Wij proberen hier als organisatie zo goed mogelijk vorm aan te geven. De cliënt en zijn eigen omgeving staat hierin altijd centraal.”

Amersfoort - Õs Heeren Loo. Zorginstelling met Marcel van Merjenboer, Gert Vermeer (Mint groene blouse) en Elise Nieuwhof editie : AL foto Wouter Borre WBE20150616

De omslagen in de zorg, zoals de nieuwe Wmo, hebben ervoor gezorgd dat zorgprofessionals een andere rol hebben gekregen. “Onze medewerkers moeten een terugtrekkende beweging maken”, zegt Marcel Merjenboer. “Ze moet steeds vaker zorg faciliteren in plaats van directe zorg leveren.” De verdere ondersteuning moet dan komen vanuit het netwerk van de cliënt, van mantelzorgers en vrijwilligers bijvoorbeeld. “De ene persoon heeft een groot netwerk, de ander niet”, vervolgt Marcel. “We moeten dus in beeld krijgen hoe we dit eventueel kunnen vergroten. Daarnaast heeft iedere cliënt andere behoeften en verwachtingen. Voor de een is het snel goed, een ander heeft heel specifieke eisen.”

Cliënt, omgeving en professional

Daarom is het noodzakelijk dat de professional in gesprek gaat met de cliënt en de omgeving. “Wij schenken veel aandacht aan de relatie tussen onze medewerkers en cliënten in ons opleidingsbeleid”, zegt Gert Vermeer. “We proberen zo goed mogelijk de zorgvraag in beeld te krijgen. Wat heeft de cliënt werkelijk nodig […]

By | november 7th, 2016|Vanzelfsprekend|0 reacties

Vakbekwaam in een modern ziekenhuis – Zuyderland

De locatie Sittard-Geleen van de fusie-organisatie Zuyderland (voormalig Orbis Medisch Centrum) heeft vakbekwaamheid hoog in het vaandel staan. Dit gloednieuwe moderne ziekenhuis is volledig ingericht naar de wensen van deze tijd. Binnen Orbis is een klein team verantwoordelijk voor de vakbekwaamheid van 5.000 verpleegkundigen en verzorgenden.

De afgelopen twee jaar voerden Mia Cosemans, Petra Caris en Yvonne Hermans naast de radicale overstap naar digitaal leren ook een systeem door waarmee de vakbekwaamheid van het personeel geregistreerd wordt. Dit betekende een flinke omslag voor het Sittardse ziekenhuis, waar alleen intern al drieduizend mensen getraind worden.

Vakbekwaamheid

“Voor een ziekenhuis is het enorm belangrijk dat persoSittard - ORBIS (OMC) ziekenhuis in Sittard , Klant van Magenta& Niveo . Chris Dalemans , Mia Cosemans, Petra van Montfoort en Yvonne Hermans editie : AL foto Wouter Borre WBE20150609neel vakbekwaam is en blijft”, zegt Petra Caris, docent en ontwikkelaar van lesstof en oprichter van het skillslab. “Vanuit de Wet BIG zijn we dit ook verplicht”. Orbis heeft er bewust voor gekozen om alle vaardigheden eens in de twee jaar te toetsen om zo up-to-date te blijven met alle veranderingen in zorgland.

Het borgen van vakbekwaamheid gebeurt grotendeels vanuit het skillslab. Dit is een vaardigheidslaboratorium waar praktijksituaties zo realistisch mogelijk worden nagebootst. “Verpleegkundigen en verzorgenden zijn de grootste doelgroep”, vertelt Yvonne Hermans, docent en ontwikkelaar van lesstof. Daarnaast trainen en toetsen de docenten ook de BIG-verantwoordelijken, die op hun beurt weer de collega’s op de werkvloer bedside toetsen.

Van ordner naar iPad

In 2013 is begonnen met de overstap naar E-learning en digitale registratie. Yvonne Hermans: “Om de voortgang in toetsing inzichtelijker te maken, zijn we gestart met het digitaliseren van de toetsregistratie.” Petra vult haar collega aan: […]

By | november 7th, 2016|Vanzelfsprekend|0 reacties

Maatwerk per locatie – Zozijn

Op landgoed De Lathmer in Wilp wonen ruim driehonderd mensen in een bescherm(en)de leefomgeving. Stichting Zozijn ondersteunt, begeleidt en verzorgt hier mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen, een ernstige meervoudige beperking en niet aangeboren hersenletsel. Op het landgoed zijn er voorzieningen als woningen, een medisch centrum, een school, maar ook bijvoorbeeld een kinderboerderij. “Zozijn is een zorginstelling met een heel brede cliëntengroep”, vertelt Thom Koetsier, unitleider Arbo bij Zozijn. “In totaal hebben wij zo’n 2.600 cliënten in Gelderland en Overijssel, van jeugdhulpverlening tot ouderenzorg.”

Wilp - Wilp Bezoek aan zorginstelling ZoZijn. Met Thom Koetsier en Martin van den Twil en Matthis van Hunnik editie : AL foto Wouter Borre WBE20150707

“Hierdoor hebben we ook een heel gevarieerde zorgvraag”, vult collega Martin van den Tweel aan. Martin is als unitleider opleidingen verantwoordelijk voor het opleiden van personeel binnen Zozijn. “Wij moeten ervoor zorgen dat onze medewerkers competent zijn om de zorg te bieden die onze verschillende cliënten nodig hebben. We verzorgen zelf een basisopleiding voor al het personeel en daarnaast zijn er wettelijk verplichte opleidingen. Maar verder leveren we zoveel mogelijk maatwerk per locatie en doelgroep. We hebben een heel groot scholingsaanbod.” Door de veranderingen in de wet en regelgeving in zorgsector zijn de competenties die zorgpersoneel moet hebben ook veranderd. “Onze zorgprofessionals moeten op een andere manier vakkundig worden”, zegt Martin. “Ze moeten leren omgaan met de toegenomen zelfredzaamheid van de cliënt. Onze opleidingen moeten we daarop aanpassen.”

Kinderziektes

Het grootste deel van de opleidingen bij Zozijn wordt nu nog klassikaal gevolgd, maar de overstap naar blended learning is al wel ingezet. “De eerste E-learning voor een BHV-cursus hebben we vier jaar geleden al online gezet, als pilot”, […]

By | juli 7th, 2016|Vanzelfsprekend|0 reacties